HEDEN is ook een IDEAAL.

Als organisatie willen wij meer aandacht voor het belang van ondersteuning tijdens de laatste levensfase. Niet alleen voor de persoon waar het om gaat maar ook voor voor hun dierbaren.

HEDEN zet zich in voor een waardevol samenzijn bij leven. Ook heeft stichting HEDEN het ideaal om chronisch zieken een mooie dag te bieden, even vrij van zorg.